ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Katı Atık Transfer İstasyonları
Katı atıkların taşınmasının ekonomik olmasını sağlamak, taşıma hattındaki trafiğe fazla yüklenmemek için şehirlerin merkezi yerlerinde katı atık transfer istasyonları kurulur. Bu istasyonlarda küçük hacimli araçlarla toplanan katı atıkların daha büyük hacimli araçlara aktarılarak, bu araçlarla işleme veya depo yerlerine taşınması sağlanır. Katı atıkların çevreye zarar vermeden bertarafını sağlamak üzere düzenli olarak depolanması amacıyla inşa edilen tesislerdir.

PUSULA SU YAPILARI DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. olarak KATI ATIK TRANSFER İSTASYONLARININ yapım ve inşasında,çevreye duyarlı ve güvenilir hizmet anlayışıyla hizmet vermekteyiz..

Düzenli Depolama Tesisi:
Atıkların düzenli depolanmasına dair yönetmeliğinde; atıkların oluştuğu tesis içinde geri kazanım, ön işlem veya bertarafa gönderilmek üzere geçici depolandığı atıkların yeraltı ve yer üstünde belirli teknik standartlara göre bertaraf edildiği sahalara verilen isimdir. Katı atıkların düzenli depolanması düzenli depolama sahalarında; kil ve/veya yapay geçirimsiz malzeme ile taban izolasyonu yapılarak, oluşan sızıntı sularının denetimli bir şekilde sahadan uzaklaştırılması sağlanır. Ayrıca sahanın üst yüzey geçirimsizliği ve çevre drenajı yapılarak yağmur sularının sahaya girmesi önlenir. Bu şekilde sızıntı suyu miktarının artması engellenmiş olur.

PUSULA SU YAPILARI DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. olarak KATI ATIK TRANSFER İSTASYONLARININ yapım ve inşasında,çevreye duyarlı ve güvenilir hizmet anlayışıyla hizmet vermekteyiz..