TARIMSAL ÜRETİM

TARIMSAL ÜRETİM
Ekonomik büyüme ve kalkınma açısından taşıdığı stratejik önem nedeniyle her ülkede desteklenen tarım; ülke nüfusunun beslenmesi, millî gelire ve istihdama katkı, sanayi sektörünün hammadde ihtiyacını karşılama, ihracata doğrudan ve dolaylı katkı vb. nedenlerden dolayı vazgeçilmez bir sektördür.

Tarım politikaları, tarımsal üretim, tarımsal ürünlerin pazarlanması, gıda tüketimi ve hatta tarımsal altyapıya yönelik ekonomi politikaları ve gıda güvenliği tüm dünya da önemli hale gelmiştir.

Pusula Grup Olarak Bünyemizde ,
Konya ilinin , Ereğli ilçesinde yaklaşık 50 bin dönüm arazi içerisinde tahıl , mısır, ay çiçeği üretilip ülkemize tarımsal büyüme konusunda katkıda bulunmaktayız.